BẢN TIN PHÁP LUẬT SỐ 01 Tháng 05/2020

BẢN TIN PHÁP LUẬT

(Số 1 tháng 5/2020, cập nhật đến ngày 10/5/2020)

Thuế – phí – lệ phí:

  1. Thông tư 34/2020/TT-BTC quy định mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực xây dựng.

Giảm 50% mức thu, nộp phí, lệ phí:

     1/Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.

     2/Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

     3/Thẩm định dự án đầu tư xây dựng.

     4/Thẩm định thiết kế cơ sở.

     5/Thẩm định thiết kế kỹ thuật.

     6/Thẩm định dự toán xây dựng.

Hiệu lực từ 5/5/2020 đến 31/12/2020.

Lao động:

  1. Công văn 906/BHXH-QLT về việc thủ tục xác nhận danh sách người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ không lương do doanh nghiệp gặp khó khăn bởi đại dịch Covid-19.

Hướng dẫn cách lập danh sách NLĐ tạm hoãn/nghỉ việc không hưởng lương:

     1/Liên hệ cơ quan BHXH nhận dữ liệu danh sách NLĐ tạm hoãn/nghỉ việc không hưởng lương.

     2/Lập danh sách theo Mẫu số 1.

     3/Gửi 2 bản cứng đến cơ quan BHXH.

     4/Gửi file mềm qua email hoặc zalo chuyên quản thu quản lý đơn vị.

  1. Công văn 1511/LĐTBXH-BHXH về việc hướng dẫn việc tạm dừng đóng vào quỹ hữu trí và tử tuất.

Giao thông – vận tải:

  1. Công văn 4306/BGTVT_CYT hướng dẫn thực hiện các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 trên các phương tiên vận tải hành khách trong tình hình mới.

Dỡ bỏ các quy định về giãn cách hành khách trên các phương tiện vận tải hành khách.

Hiệu lực từ ngày 7/5/2020.

  1. Công văn 4393/BGTVT-VT về việc khôi phục hoạt động khai thác của các phương tiện vận tải hành khách ở trong nước.

Khôi phục hoạt động vận tải trong nước của các phương tiện vận tải hành khách (xe buýt, xe taxi, tàu thủy, tàu hỏa, tàu bay,…) trở lại bình thường.

Hiệu lực từ ngày 8/5/2020.

Giáo dục:

  1. Công văn 1583/BGDĐT-GDTC về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống Covid-19 trong trường học.

Có 6 nội dung đáng chú ý: 

     1/Không sử dụng mũ, nón, trang phục có tấm chắn giọt bắn cá nhân trong lớp học.

     2/Không bắt buộc đeo khẩu trang trong lớp học.

     3/Đeo khẩu trang trong 5 trường hợp:

       1) Trên đường đến trường.

       2) Trước khi vào lớp.

       3) Trong giờ ra chơi.

       4) Khi ra khỏi lớp.

       5) Trên đường về nhà.

     4/Không áp dụng giãn cách trong lớp học.

     5/Hạn chế tiếp xúc giữa học sinh các lớp.

     6/Được sử dụng điều hòa trong phòng học.

Covid-19:

  1. Thông báo 177/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19.

Nới lỏng 5 hạn chế:

     1/Dỡ bỏ giãn cách/giới hạn số chỗ trên phương tiện công cộng.

     2/Cho mở lại các cở sở SX-KD-TM-DV trừ vũ trường, DV Karaoke.

     3/Cho phép tổ chức hoạt động thể dục thể thao, hoạt động tập trung đông người.

     4/Các cơ sở KCB hoạt động trở lại bình thường.

     5/Không bắt buộc giãn cách trong trường, lớp học. Không phải đeo khẩu trang trong lớp học.

  1. Công văn 2276/BHYT-BH về việc sửa đổi khoản 3 công văn số 2146/BHYT-BH hướng dẫn thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT liên quan đến dịch bệnh Covid-19.

PHÒNG TƯ VẤN PHÁP LÝ – ĐẦU TƯ – SỞ HỮU TRÍ TUỆ – DỊCH THUẬT & TỐ TỤNG TÒA ÁN

Luật sư-Kiểm toán viên-Đại lý Thuế-Chartered Tư vấn Thuế PHẠM THẾ VINH