BẢN TIN PHÁP LUẬT SỐ 03 Tháng 6/2018

BẢN TIN PHÁP LUẬT

(Số 03 tháng 6/2018, cập nhật từ ngày 21/6/2018 đến ngày 30/6/2018)

THƯƠNG MẠI:

1. Luật Cạnh tranh 2018, số 23/2018/QH14 ngày 12/06/2018.

Có 03 nội dung chính:

1} Bỏ ngưỡng giới hạn của hành vi tập trung kinh tế thay vào đó “cấm doanh nghiệp thực hiện tập trung kinh tế gây tác động hoặc có khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh một cách đáng kể trên thị trường Việt Nam”.

2} Quy định cụ thể về mức phạt tiền với hành vi vi phạm pháp luật cạnh tranh.

3} Luật này thay thế Luật Cạnh tranh năm 2004.

Hiệu lực từ ngày 01/07/2019.

2. Thông tư 12/2018/TT-BTC ngày 15/06/2018 quy định chi tiết Luật Quản lý Ngoại thương và Nghị định 69/2018/NĐ-CP.

Có 02 nội dung chính:

1} Cơ quan cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) thuộc thẩm quyền của Bộ CT gồm:

1/Phòng Quản lý XNK khu vực Hà Nội – Cục XNK – Bộ CT

2/Phòng Quản lý XNK khu vực Đà Nẵng – Cục XNK – Bộ CT

3/Phòng Quản lý XNK khu vực TP.HCM – Cục XNK – Bộ CT

2} Ban hành kèm theo Danh mục hàng tiêu dùng, thiết bị y tế, phương tiện đã qua sử dụng cấm nhập khẩu; Danh mục HH tạm ngừng KD tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu…

Hiệu lực từ ngày 15/06/2018.

DU LỊCH:

3. Quyết định 2611/QĐ-UBND HCM ngày 20/06/2018 công bố danh mục TTHC thuộc phạm vi của Sở Du lịch TP.HCM

Có 02 nội dung chính:

1} Danh mục TTHC bao gồm 13 thủ tục mới ban hành, 12 thủ tục được sửa đổi, bổ sung và 01 thủ tục bị bãi bỏ.

2} Bãi bỏ Quyết định số 2765/QĐ-UBND ngày 29/05/2017 của UBND Thành phố về TTHC thuộc phạm vi quản lý của Sở Du lịch TP.HCM.

Hiệu lực từ ngày 20/06/2018.

PHÒNG TƯ VẤN PHÁP LÝ – ĐẦU TƯ – SỞ HỮU TRÍ TUỆ – DỊCH THUẬT & TỐ TỤNG TÒA ÁN

Luật sư-Kiểm toán viên-Đại lý Thuế-Chartered Tư vấn Thuế PHẠM THẾ VINH