BẢN TIN PHÁP LUẬT Số 01 Tháng 09/2017

BẢN TIN PHÁP LUẬT

(Số 01 tháng 9/2017, cập nhật đến ngày 10/9/2017)

Thuế

1. Công văn 5946/TCHQ-TXNK ngày 08/9/2017 về phạt chậm nộp thuế

Doanh nghiệp

2. Thông tư 10/2017/TT-NHNN ngày 30/8/2017 hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động KD casino.

3. Nghị định 102/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 về đăng ký biện pháp bảo đảm (ĐKBPBĐ)

PHÒNG TƯ VẤN PHÁP LÝ – ĐẦU TƯ & TỐ TỤNG TÒA ÁN

Luật sư-Kiểm toán viên-Đại lý Thuế-Chartered Tư vấn Thuế PHẠM THẾ VINH