BẢN TIN PHÁP LUẬT Số 03 Tháng 08/2017

BẢN TIN PHÁP LUẬT

(Số 03 tháng 08/2017, cập nhật đến ngày 30/08/2017)

Doanh nghiệp

1. Thông tư 84/2017/TT-BTC ngày 15/8/2017 hướng dẫn chi tiết một số điều của Nghị định 68/2016/NĐ-CP

Xuất nhập khẩu

2. Công văn số 5524/TCHQ-TXNK ngày 21/8/2017 về việc xử lý thuế NK hàng hóa gia công từ khu PTQ

Bảo hiểm

3. Công văn 1734/BHXH-QLT ngày 16/8/2017 về hướng dẫn thu BHXH, BHYT, BHTN, BH TNLĐ – BNN; quản lý số BHXH, thẻ BHYT.

PHÒNG TƯ VẤN PHÁP LÝ & TỐ TỤNG TÒA ÁN

Luật sư-Kiểm toán viên-Đại lý Thuế-Chartered Tư vấn Thuế PHẠM THẾ VINH