BẢO VỆ THÀNH CÔNG CHO DOANH NGHIỆP THÔNG QUA KHIẾU NẠI HÀNH CHÍNH

      Luật gia & Kiểm toán viên Phạm Thế Vinh

         Thành viên Hội Luật sư Châu Á-Thái Bình Dương

          GĐ Cty Tư vấn Luật & Kiểm Toán Hoàng Gia-SCCT

Trong những năm vừa qua, Cty Tư vấn Luật & Kiểm toán Hoàng Gia-SCCT đã luôn đồng hành cùng các doanh nghiệp, tư vấn pháp lý cũng như giúp các doanh nghiệp tháo gỡ những vướng mắc gặp phải trong quá trình kinh doanh của mình. Việc đồng hành này đã mang lại nhiều lợi ích kinh tế thiết thực trước mắt và lâu dài cho doanh nghiệp khi hoạt động đúng pháp luật nhưng lại gặp rủi ro hoặc vướng mắc trong kinh doanh. Dưới đây là một số vụ việc mà Cty Hoàng Gia-SCCT đã bảo vệ thành công trong những năm gần đây:

 

VỤ KHIẾU NẠI KHÔNG BỊ TRUY THU THUẾ TNDN GẦN 600.000.000 đ

 

Vào tháng 8/2006 vừa qua, Cty Tư vấn Luật & Kiểm toán Hoàng Gia-SCCT tư vấn pháp luật thuế thành công khiếu nại Quyết định truy thu thuế Doanh nghiệp H.L. đang hoạt động kinh doanh tại Quận X, giúp DN này không phải đóng thuế TNDN bị truy thu gần 600.000.000 đồng

Trước đó, ngày 26/6/2006, Chi Cục trưởng Chi Cục thuế Quận X ra Quyết định về việc xử lý vi phạm về thuế đối với DN H.L.. Chi Cục thuế Quận X quyết định truy thu 226.473.884 đồng về thuế GTGT và 598.846.932 đồng thuế TNDN với lý do: DN H.L. đã sử dụng hoá đơn khống (không có hàng hoá) của Công ty Phi Thịnh, Phát Thông và Phát Đinh để kê khai khấu trừ thuế GTGT và trốn thuế TNDN trong năm 2004 và năm 2005.

Qua vụ việc trên, Cty Hoàng Gia-SCCT đã tư vấn pháp luật thuế, soạn Đơn khiếu nại Chi Cục trưởng Chi Cục thuế Quận X về Quyết định trên với yêu cầu sửa đổi một phần Quyết định là: không truy thu thuế TNDN 598.846.932 đồng, DN H.L. chỉ phải nộp số thuế GTGT bị truy thu là 226.473.884 đồng dựa trên những cơ sở pháp lý để bảo vệ như sau:

–   Việc mua bán hàng hoá là có thật.

–   DN H.L. mua hàng thông qua một cá nhân và cá nhân này khi bán hàng đã giao cho DN H.L. hoá đơn của ba Công ty Phi Thịnh, Phát Thông, Phát Đinh (3 Công ty này đều có kê khai thuế các hóa đơn này tại Chi Cục Thuế Quận X).Toàn bộ số hàng này DN H.L. đã bán ra và có kê khai thuế đầy đủ.

Kết qủa khiếu nại, ngày 21/9/2006, Chi Cục trưởng Chi Cục thuế Quận X ra Quyết định giải quyết khiếu nại: Công nhận yêu cầu sửa đổi một phần Quyết định là không truy thu thuế TNDN là 598.846.932 đồng.

 

 

VỤ KHIẾU NẠI KHÔNG BỊ ĐÌNH CHỈ  SỬ DỤNG HÓA ĐƠN

 

 

Trong thời gian đang chờ qiải khiếu nại Quyết định  truy thu thuếTNDN trên, ngày 26/7/2006, Chi Cục trưởng Chi Cục Thuế Quận X lại ra Quyết định về việc tạm đình chỉ sử dụng hoá đơn 2 tháng với lý do: DN H.L. không thực hiện quyết định xử phạt vi phạm về thuế.

Sau đó, Công ty Tư vấn Luật & Kiểm toán Hoàng Gia-SCCT đã tư vấn pháp luật, bảo vệ cho DN H.L thông qua gởi Đơn khiếu nại QĐ đình chỉ hóa đơn dựa vào cơ sở pháp lý như sau:

– QĐ trên không phải là Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế mà chỉ là quyết định truy thu thuế vì trong nội dung của QĐ này có nêu “không xử phạt vi phạm hành chính đối với DN H.L.”. Do đó, theo quy định tại Nghị định 100/2004/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế thì chỉ khi nào xử phạt vi phạm hành chính thì mới có thể áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả “tạm đình chỉ sử dụng hoá đơn do không thực hiện đúng quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế”, còn ở đây chỉ là quyết định xử lý vi phạm về thuế để truy thu thuế nên không có căn cứ pháp lý áp dụng biện pháp tạm đình chỉ sử dụng hoá đơn được.

Kết qủa là, ngày 05/9/2006, Chi Cục trưởng Chi Cục thuế Quận X đã ra QĐ giải quyết khiếu nại, đồng ý huỷ bỏ QĐ tạm đình chỉ sử dụng hóa đơn và cho DN H.L. mua hoá đơn trở lại để tiếp tục hoạt động kinh doanh của mình.

Qua những ghi nhận trên đây, chúng tôi thấy rằng việc DN kịp thời đến yêu cầu chúng tôi tư vấn và bảo vệ đã mang lại những kết quả rất khả quan, giúp DN không bị Nhà nước truy thu thuế và đình chỉ sử dụng hoá đơn khi không có đủ căn cứ pháp lý để tránh gây thiệt hại cho những DN kinh doanh hợp pháp nhưng gặp rủi ro trong kinh doanh như trường hợp DN H.L. trên đây.

 

 

 

VỤ KHIẾU NẠI QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH

TRONG LĨNH VỰC KẾ TOÁN.

 

 

Ngày 03/10/2005 và 19/10/2005, Công ty H.H bị Chi Cục thuế Quận X lập 02 Biên bản vi phạm hành chính về ghi sổ sách kế toán không kịp thời. Sau đó, Công ty H.H. nhận Quyết định xử phạt vi phạm hành chính ngày 08/11/2005 của Chủ tịch UBND Quận X về việc xử phạt vi phạm hành chính do ghi sổ kế toán không kịp thời theo quy định và xử phạt hành chính đối với DN về hành vi này là 3.000.000 đồng.

Sau đó, Công ty Tư vấn Luật & Kiểm toán Hoàng Gia-SCCT đã tư vấn pháp luật về kế toán và soạn Đơn khiếu nại Chủ tịch UBND Quận X về QĐ trên yêu cầu huỷ bỏ QĐ dựa trên những cơ sở pháp lý sau:

–         Thời hạn ra quyết định xử phạt đã quá 10 ngày theo quy định tại Mục III điểm 3 Thông tư 120/2004/TT-BTC ngày 15/12/2004 của Chính phủ “Thời hạn ra quyết định xử phạt là không quá 10 ngày, kể từ ngày lập Biên bản về hành vi vi phạm hành chính. Qúa thời hạn nêu trên, người có thẩm quyền xử phạt không được ra quyết định xử phạt”

–         Chi Cục thuế Quận X lập 02 Biên bản vi phạm hành chính không đúng mẫu theo quy định tại TT120/2004/TT-BTC cho cùng một hành vi vi phạm. Đồng thời, Viên chức thuế khi lập Biên bản không đủ thành phần như đã ghi trong Biên bản lần đầu ngày 03/10/2005 rồi tuỳ tiện hợp thức hoá việc sai sót trong Biên bản lần đầu bằng cách buộc Công ty H.H. ký lại Biên bản khác vào ngày 19/10/2005 với tên người khác không đúng thành phần, không đúng địa điểm, không đúng thời điểm như trong Biên bản ban đầu.

Cuối cùng, ngày 18/01/2006, Chủ tịch UBND Quận X đã ra QĐ giải quyết khiếu nại và công nhận yêu cầu huỷ bỏ QĐ xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực kế toán sai quy định.

 

 

 

VỤ KHIẾU NẠI QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG

LĨNH VỰC VĂN HOÁ –THÔNG TIN.

 

Công ty Tư vấn Luật & Kiểm toán Hoàng Gia-SCCT tư vấn pháp luật về lĩnh vực văn hóa-thông tin cho Công ty  K.Q. và soạn Đơn khiếu nại Chủ tịch UBND Quận X ra QĐ xử lý vi phạm hành chính DN này về hành vi bán hoặc cho thuê phim, băng hình, đĩa hình chưa được phép lưu hành, phạt tiền 1.500.000 đồng và tịch thu 903 băng đĩa trò chơi điện tử không tem nhãn với yêu cầu huỷ bỏ QĐ xử phạt VPHC dựa trên những cơ sở pháp lý sau:

–         Nội dung xử phạt không có trong nội dung lập Biên bản VPHC. Vì Biên bản VPHC chỉ nêu “kinh doanh băng trò chơi điện tử không phép” nhưng QĐ xử phạt Công ty K.Q. với hành vi bán hoặc cho thuê phim, băng hình, đĩa hình chưa được phép lưu hành.

–         Trò chơi điện tử không quy định phải dán tem và xin phép lưu hành.

–         Ngoài ra, băng dĩa trò chơi điện tử theo quy định của pháp luật khi lưu hành không phải dán tem.

Cuối cùng, ngày 12/5/2006, Chủ tịch UBND Quận X ra QĐ giải quyết khiếu nại và công nhận yêu cầu huỷ bỏ QĐ xử phạt vi phạm hành chính trên, quyết định trả lại toàn bộ số hàng 903 băng đĩa trò chơi điện tử đã tịch thu sai quy định và huỷ bỏ hành vi vi phạm và hình thức phạt tiền 1.500.000 đồng về hành vi “Bán hoặc cho thuê phim, băng hình, đĩa hình chưa được phép lưu hành”

 

VỤ TƯ VẤN THUẾ KHÔNG BỊ TRUY THU THUẾ NHẬP KHẨU GẦN 3 TỶ ĐỒNG KHI CHUYỂN NHƯỢNG DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT CHO DN TRONG NƯỚC.

 

Năm 2003, Công ty K. Đ. tiến hành mua toàn bộ một phân xưởng sản xuất của Công ty có vốn đầu tư nước ngoài (tài sản gồm dây chuyền sản xuất và nhà xưởng này trước đây đã được Công ty có vốn đầu tư nứơc ngoài đã xin miễn thuế nhập khẩu). Khi tiến hành thủ tục chuyển nhượng tài sản trên thì cơ quan thuế yêu cẩu Công ty có vốn đầu tư nước ngoài phải truy nộp số thuế nhập khẩu đã được miễn gần 3 tỷ đồng. Như vậy, Công ty K. Đ phải chịu thêm thuế nhập khẩu khi mua tài sản này là không hợp lý trong khi Công ty K.D. nếu nhập khẩu trực tiếp từ những tài sản mà Công ty có vốn đầu tư nước ngoài tái xuất ra nước ngoài thì Công ty K.D. được miễn thuế nhập khẩu do hưởng ưu đãi đầu tư và Công ty kia cũng không bị truy thu thuế nhập khẩu.

Sau đó, Công ty Tư vấn Luật & Kiểm toán Hoàng Gia-SCCT đã tư vấn pháp luật về lĩnh vực thuế cho Công ty  K.Đ. và soạn Công văn gửi Tổng Cục thuế về trường hợp trên. Sau đó, Tổng Cục thuế có Công văn trả lời như sau:

“Trường hợp Công ty  K. Đ. thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo Luật khuyến khích đầu tư trong nước và tài sản của Công ty có vốn đầu tư nước ngoài chuyển nhượng là loại tài sản để tạo tài sản cố định nằm trong danh mục tài sản cố định đầu tư mới của Dự án của Công ty, đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định cho hưởng ưu đãi đầu tư chấp thuận thì số tài sản cố định này Công ty K. Đ được miễn thuế nhập khẩu. Công ty có vốn đầu tư nước ngoài không phải tính và truy thu số thuế nhập khẩu đối với tài sản chuyển nhượng cho Công ty  K. Đ thuộc Danh mục được miễn thuế nhập khẩu theo Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư của Công ty”

Như vậy, Công ty Hoàng Gia-SCCT tư vấn thành công giúp Công ty K. Đ mua dây chuyền sản xuất với giá thấp hơn 3 tỷ đồng và Công ty có vốn đầu tư nước ngoài trên không phải đóng thuế nhập khẩu bị truy thu gần 3 tỷ đồng khi thực hiện chuyển nhượng dây chuyền sản xuất cho DN trong nước.

 

THUẾ GTGT CỦA HOẠT ĐỘNG GIA CÔNG

 

Trước đây, theo hướng dẫn của Tổng Cục Thuế thì hoạt động gia công hàng hoá được xem là dịch vụ gia công và phải chịu thuế suất thuế GTGT là 10% không phụ thuộc vào đối tượng hàng hoá được gia công. Tuy nhiên, theo Luật Thương mại, nếu xét về bản chất của gia công, thì gia công mang nội dung tiếp tục của qúa trình sản xuất. Do vậy, Công ty Tư vấn Luật & Kiểm toán Hoàng Gia-SCCT đã kiến nghị Tổng Cục thuế cần xem lại hoạt động gia công là một phương thức sản xuất kinh doanh nên đối tượng chịu thuế chính là hàng hoá sử dụng trong hoạt động gia công đó.  Như vậy, thuế suất gia công hàng hoá phải tuỳ thuộc vào loại hàng hoá đã gia công mới phát huy tính công bằng và ưu việt của thuế GTGT. Sau đó, Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính đã chấp nhận gia công mặt hàng nào thì thuế suất mặt hàng đó.

 

BÁN DNTN KHÔNG CHỊU THUẾ GTGT

Trước đây, theo CV số 448 TCT/CS của Tổng Cục thuế hướng dẫn, trường hợp Chủ doanh nghiệp bán DNTN T.H.T. cho người khác thì tài sản của DNTN T.H.T phải chịu thuế GTGT 10% (nếu không tách riêng ra được từng thuế suất) là không hợp lý.

Sau đó, Công ty Tư vấn Luật& Kiểm toán Hoàng Gia-SCCT đã tư vấn và bảo vệ cho DN TN này dựa trên cơ sở pháp lý:

+Khi bán DNTN thì DNTN không hề chấm dứt hoạt động, không thay đổi số ĐKKD mà chỉ đăng ký lại thay đổi nội dung trong Giấy chứng nhận ĐKKD cũ nên Chủ DN tiếp tục hoạt động kinh doanh và kế thừ quyền và nghĩa vụ của Chủ DN cũ nếu hai bên không có thỏa thuận khác.

+Trước đây, Bộ Tài chính đã có Thông tư hướng dẫn tính thuế TNDN đối với chuyển nhượng vốn của DNTN thì nay cần phải xem bán DNTN là chuyển nhượng vốn, mà chuyển nhượng vốn thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Kết quả là, Bộ Tài chính ban hành Công văn số 5502TC/CSTC ngày 07/6/2002 về thuế GTGT đối với hoạt động bán DNTN quy định “hoạt động bán DNTN được coi là hoạt động chuyển nhượng vốn nên thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT theo quy định tại Điều 4 NĐ 79/2000/NĐ-CP”. Như vậy, việc chuyển nhượng vốn theo pháp luật không phân biệt loại hình DN hay hình thức dầu tư của nhà đầu tư đều không phải nộp thuế GTGT./.