BẢN TIN PHÁP LUẬT SỐ 02 Tháng 7/2018

BẢN TIN PHÁP LUẬT

(Số 02 tháng 7/2018, cập nhật từ ngày 11/7/2018 đến ngày 20/7/2018)

THƯƠNG MẠI:

1. Chỉ thị 20/CT-TTg ngày 13/07/2018 tăng cường cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành và cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh.

Có 06 nội dung cần quan tâm:

1} Trước 15/8, các cơ quan có nhiệm vụ hoàn thành phương án cải cách theo quy trình, thủ tục rút gọn.

2} Một sản phẩm, hàng hóa XNK chỉ do một cơ quan quản lý; không kiểm tra từng lô hàng, trừ kiểm dịch.

3} Phương án cắt giảm, đơn giản hóa phải thực chất.

4}Đẩy nhanh tiến độ xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật để kiểm tra chuyên ngành.

5} Nghiêm cấm tự đặt thêm điều kiện KD, danh mục HH, thủ tục trái quy định.

6} Định kỳ hàng quý phải báo cáo Thủ tướng về số lượng, danh mục HH kiểm tra chuyên ngành và số điều kiện KD.

2. Chỉ thị 21/CT-TTg ngày 18/07/2018 triển khai các giải pháp nhằm giảm chi phí logistics, kết nối hiệu quả hệ thống hạ tầng giao thông

04 nhiệm vụ cụ thể được Thủ tướng chỉ đạo như sau:

1} Bộ GTVT cắt giảm ít nhất 50% điều kiện KD để tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh.

2} Điều chỉnh thuế, phí, giá dịch vụ,giảm thời gian làm thủ tục, thông quan tạo thuận lợi cho hoạt động logistics

3} Ưu tiên phát triển vận tải ven biển, sông pha biển, giảm tải cho đường bộ

4} Xử lý nghiêm các vi phạm về tải trọng, lắp đặt, sử dụng thiết bị giám sát hành trình xe, thiết bị nhận dạng tự động; việc cấp và sử dụng phù hợp, kê khai, niêm yết giá cước của các đơn vị vận tải

ĐẦU TƯ – XÂY DỰNG:

3. Nghị định 100/2018/NĐ-CP ngày 16/07/2018 sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều kiện kinh doanh lĩnh vực xây dựng.

Có 02 nội dung chính:

1} Thay đổi điều kiện chung cấp chứng chỉ hành nghề về XD. Cụ thể như sau:

1/Chứng chỉ hạng II phải có trình độ ĐH, kinh nghiệm từ 04 năm (trước đây là 05 năm)

2/Chứng chỉ hạng III: trình độ ĐH có kinh nghiệm từ 02 (trước đây là 03 năm); từ 03 năm trở lên với người có trình độ CĐ hoặc TC (trước đây là 05 năm).

2} Bãi bỏ một loạt quy định về điều kiện đầu tư KD lĩnh vực do Bộ XD quản lý

Hiệu lực từ ngày 15/09/2018.

XUẤT NHẬP KHẨU:

4. Công văn 4126/TCHQ-GSQL ngày 13/07/2018 giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS).

Không yêu cầu DN nộp, xuất trình CFS trong bộ hồ sơ hải quan khi thực hiện thủ tục hải quan đối với HHXNK.

PHÒNG TƯ VẤN PHÁP LÝ–ĐẦU TƯ-SỞ HỮU TRÍ TUỆ-DỊCH THUẬT & TỐ TỤNG TÒA ÁN

        Luật sư-Kiểm toán viên-Đại lý Thuế-Chartered Tư vấn Thuế PHẠM THẾ VINH