Đảm nhận Luật sư &Đại lý thuế-Kế toán tại VN

1. LUẬT SƯ TẠI VN CHO KIỀU BÀO

Mua/bán/nhờ đứng tên/thừa kế nhà-đất VN.

Hộ khẩu thường trú VN.

Thực hiện ủy quyền (không cần về VN) đăng ký sở hữu nhà-đất, trích lục khai sinh, khai tử, hôn thú, hộ khẩu …

Đăng ký kết hôn VN; Ghi chú tại VN đã ly hôn nước ngoài; Visa Fiancé/Partner/Business nộp tại VN.

Lập doanh nghiệp, chi nhánh, VPĐD.

Tố tụng Tòa án các cấp: Luật sư đại diện/bảo vệ vụ án nhà-đất, thuế-kinh tế, hành chính, lao động, dân sự, hôn nhân gia đình, hình sự; Thi hành án.

Công nhận-thi hành tại VN bản án dân sự Tòa/Trọng tài Australia.

2. DỊCH VỤ ĐẠI LÝ THUẾ- KẾ TOÁN TẠI VN

Đại lý thuế-Kế toán (sử dụng chữ ký số Đại lý thuế và chữ ký Chứng chỉ hành nghề Kế toán trên Báo cáo Tài chính).

Dịch vụ đảm trách Kế toán trưởng.

Dịch vụ tổng hợp thông tin tài chính theo chuẩn mực kế toán-kiểm toán

Khiếu kiện tranh chấp thuế.