BẢN TIN PHÁP LUẬT Số 02 Tháng 08/2017

BẢN TIN PHÁP LUẬT

(Số 02 tháng 08/2017, cập nhật đến ngày 20/08/2017)

Thuế – phí – lệ phí

1. Thông tư 79/2017/TT-BTC ngày 01/8/2017 sửa đổi, bổ sung tiết b1 điểm b Khoản 4 Điều 48 Thông tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế.

2. Quyết định số 3044/QĐ-BCT ngày 04/8/2017 áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời (BPTVTT)

Doanh nghiệp

3. Công văn 7616/BCT-TTTN ngày 19/8/2017 về điều hành KD xăng dầu

Lao động

4. Thông tư 23/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15/8/2017 hướng dẫn thực hiện cấp GPLĐ cho NLĐNN làm việc tại Việt Nam qua mạng điện tử.

PHÒNG TƯ VẤN PHÁP LÝ & TỐ TỤNG TÒA ÁN

Luật sư-Kiểm toán viên-Đại lý Thuế-Chartered Tư vấn Thuế PHẠM THẾ VINH