BẢN TIN PHÁP LUẬT Số 01 Tháng 08/2017

BẢN TIN PHÁP LUẬT

(Số 01 tháng 08/2017, cập nhật đến ngày 10/08/2017)

Thuế

1. Công văn 3541/TCT-KK ngày 09/8/2017 về xử lý nghĩa vụ Chi nhánh chấm dứt HĐ.

2. Công văn 3469/TCT-KK ngày 04/8/2017 về hoàn thuế GTGT.

3. Công văn 3556/TCT-CS ngày 10/8/2017 về chính sách thuế.

Thương mại

4. Nghị định 94/2017/NĐ-CP ngày 10/8/2017 về HH, DV, địa bàn thực hiện độc quyền NN trong hoạt động TM.

Xuất nhập khẩu

5. Quyết định 1137/QĐ-TTg ngày 03/8/2017 phê duyệt đề án nâng cao năng lực cạnh tranh các mặt hàng XK của Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

PHÒNG TƯ VẤN PHÁP LÝ& TỐ TỤNG TÒA ÁN

Luật sư-Kiểm toán viên-Đại lý Thuế-Chartered Tư vấn Thuế PHẠM THẾ VINH