BẢN TIN PHÁP LUẬT Số 03 Tháng 07/2017

BẢN TIN PHÁP LUẬT

(Số 03 tháng 07/2017, cập nhật đến ngày 31/07/2017)

Doanh nghiệp

1. Thông tư 11/2017/TT-BCT ngày 28/7/2017 về hoạt động tạm nhập, tái xuất; tạm xuất, tái nhập và chuyển khẩu HH.

Đầu tư

2. Thông tư 14/2017/TT-BNNPTNT ngày 05/7/2017 về hướng dẫn thực hiện một số nội dung về đầu tư theo hình thức đối tác công tư trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

Giao thông

3. Chỉ thị 33/CT-Ttg ngày 21/7/2017 về tăng cường công tác quản lý, lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt.

Công nghiệp

4. Quyết định 2719/QĐ-BCT ngày 19/7/2017 quy định về khung giá bán buôn điện của tập đoàn điện lực Việt nam cho các Tổng công ty điện lực năm 2017.

PHÒNG TƯ VẤN PHÁP LÝ & TỐ TỤNG TÒA ÁN

Luật sư-Kiểm toán viên-Đại lý Thuế-Chartered Tư vấn Thuế PHẠM THẾ VINH