BẢN TIN PHÁP LUẬT Số 02 Tháng 07/2017

BẢN TIN PHÁP LUẬT

(Số 02 tháng 07/2017, cập nhật đến ngày 20/07/2017)

Thuế

1. Công văn 3235/TCT-CSngày 20/7/2017 về chính sách thuế.

2. Công văn 6473/BCT-TTTN ngày 20/7/2017 về điều hành KD xăng dầu.

3. Công văn 3237/TCT-CS ngày 20/7/2017 về hóa đơn điện tử

4. DN thực hiện chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy để cung cấp cho khách hàng và phải đáp ứng các điều kiện chuyển đổi theo quy định khi khách hàng có nhu cầu chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy để làm căn cứ thanh toán.

5. Công văn 4846/TCHQ-TXNK ngày 20/7/2017 về hoàn thuế nhập khẩu.

Doanh nghiệp

6. Thông tư 08/2017/TT-BCT ngày 26/6/2017 quy định về đăng ký giá, kê khai giá sữa và thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 06 tuổi (sau đây gọi là sữa, thực phẩm chức năng).

PHÒNG TƯ VẤN PHÁP LÝ & TỐ TỤNG TÒA ÁN

Luật sư-Kiểm toán viên-Đại lý Thuế-Chartered Tư vấn Thuế PHẠM THẾ VINH