BẢN TIN PHÁP LUẬT Số 03 Tháng 04/2017

BẢN TIN PHÁP LUẬT

(Số 03 tháng 04/2017, cập nhật đến ngày 30/4/2017)

Thuế

1. Công văn 554/TCT-CS ngày 22/2/2017 về Chính sách thuế GTGT

Hóa đơn

2. Công văn 473/TCT-CS ngày 15/02/2017 về xử phạt VPHC hóa đơn, thủ tục thuế

PHÒNG TƯ VẤN PHÁP LÝ–ĐẦU TƯ & TỐ TỤNG TÒA ÁN

Luật sư-Kiểm toán viên-Đại lý Thuế-Chartered Tư vấn Thuế PHẠM THẾ VINH