BẢN TIN PHÁP LUẬT Số 02 Tháng 04/2017

BẢN TIN PHÁP LUẬT

(Số 02 tháng 04/2017, cập nhật đến ngày 20/4/2017)

Thuế

1. Thông tư 31/2017/TT-BTC ngày 18/4/2017 sửa đổi, bổ sung Thông tư 99/2016/TT-BTC ngày 29/06/2016 hướng dẫn về QL hoàn thuế GTGT

2. Chỉ thị 14/CT-TTg ngày 19/04/2017 V/v tập trung chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính – ngân sách NN năm 2017

Đầu tư

3. Thông tư 02/2017/TT-BKHĐT ngày 18/4/2017 hướng dẫn về cơ chế phối hợp giải quyết thủ tục ĐK đầu tư và ĐK doanh nghiệp đối với nhà ĐT nước ngoài

Thương mại

4. Nghị định 43/2017/NĐ-CP ngày 14/04/2017 về nhãn hàng hóa

Tài chính doanh nghiệp

5. Thông tư số 28/2017/TT-BTC ngày 14/04/2017 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 45/2013/TT-BTC và Thông tư số 147/2016/TT-BTC hướng dẫn chế độ QL, SD và trích khấu hao TSCĐ.

Lao động

6. Nghị định 44/2017/NĐ-CP ngày 14/04/2017 quy định mức đóng BHXH bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn LĐ, bệnh nghề nghiệp

PHÒNG TƯ VẤN PHÁP LÝ–ĐẦU TƯ & TỐ TỤNG TÒA ÁN

Luật sư-Kiểm toán viên-Đại lý Thuế-Chartered Tư vấn Thuế PHẠM THẾ VINH