BẢN TIN PHÁP LUẬT Số 01 Tháng 04/2017

BẢN TIN PHÁP LUẬT

(Số 01 tháng 04/2017, cập nhật đến ngày 10/4/2017)

Thuế:

1. Công văn 1234/TCT-CS ngày 03/4/2017 về chính sách thuế TNDN

Xây dựng:

2. Nghị định 42/2017/NĐ-CP ngày 05/04/2017 về sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ số 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư XD.

Nông-ngư nghiệp:

3. Nghị định 39/2017/NĐ-CP ngày 04/4/2017 về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản

4. Nghị định 40/2017/NĐ-CP ngày 05/04/2017 về quản lý SX, KD muối

PHÒNG TƯ VẤN PHÁP LÝ–ĐẦU TƯ & TỐ TỤNG TÒA ÁN

Luật sư-Kiểm toán viên-Đại lý Thuế-Chartered Tư vấn Thuế PHẠM THẾ VINH