HOÀNG GIA-SCCT: CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐẦU TIÊN MỞ VĂN PHÒNG TẠI ÚC

Ngày 07/7/2008, Công ty Tư vấn Luật & Kiểm toán Hoàng Gia-SCCT đã chính thức khai trương Văn phòng Công ty tại địa chỉ 109 Hoddle Street, Richmond Vic. 3121, Australia (Tel. 03-9416 0887) với chức năng làm cầu nối giữa cộng đồng người Việt Nam tại Úc và nhà doanh nghiệp Úc có nhu cầu trong lĩnh vực thuế-kế toán & kiểm toán và dịch vụ pháp lý tại Việt Nam và ngược lại, doanh nghiệp Việt Nam muốn đầu tư, kinh doanh tại Úc.

Hiện nay, Công ty Hoàng Gia-SCCT đã có hai Thành viên Công ty là Member của CPA Australia và TIA Australia, hai trong bảy tổ chức hành nghề kế toán-thuế được thừa nhận tại Úc. Bên cạnh đó, một Thành viên Công ty được cấp Giấy phép hành nghề dịch thuật chuyên nghiệp tại Úc (Professional Translator của NAATI trình độ cấp III) và một Thành viên được Legal Services Board cho phép hành nghề Luật sư Việt Nam tại Bang Victoria.

       Từ nay, Văn phòng Công ty tại Úc sẽ cung cấp dịch vụ sau đây:

-DỊCH VỤ KẾ TOÁN-THUẾ, LẬP DOANH NGHIỆP (Member CPA Australia, TIA Australia)

-DỊCH THUẬT&THẢO, ĐIỀN HỒ SƠ (NAATI cấp III).

-CỐ VẤN PHÁP LUẬT VN (Luật sư hành nghề VN).

                                                       NHẬN VỤ VIỆC TẠI VN :

-THỰC HIỆN DỊCH VỤ PHÁP LÝ VỀ:

+ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI, NHÀ ĐẤT, XUẤT NHẬP CẢNH, HÔN NHÂN, LAO ĐỘNG, HÀNH CHÁNH, HÌNH SỰ…

+ĐẠI DIỆN ỦY QUYỀN.

+BIỆN HỘ TRƯỚC TÒA.

-DỊCH THUẬT HỒ SƠ.

-KIỂM TOÁN & KẾ TOÁN-THUẾ-TÀI CHÍNH.

Ngày 21/7/2008, VACPA đưa tin trên Website: http://vacpa.org.vn/index.php?o=modules&n=news&f=news_detail&idnews=1066&idtype=107