LUẬT SƯ LUẬT VN

1. DỊCH VỤ LUẬT SƯ VN TẠI AUSTRALIA

Hộ chiếu VN (song tịch); Giấy xác nhận người gốc VN.

Giấy khai sinh/khai tử VN/Giấy phép nhập cảnh di hài, thi hài, tro cốt về VN.

Soạn Hợp đồng/Giấy Ủy quyền; Hợp đồng đứng tên dùm nhà-đất VN; Hợp đồng tài sản VN tiền hôn nhân.

Di chúc tài sản VN; Từ chối nhận di sản.

Đại diện thương mại VN theo ủy quyền.

Công/không công nhận-thi hành tại Australia bản án dân sự Tòa/Trọng tài VN.

2. DỊCH VỤ LUẬT SƯ TẠI VN CHO KIỀU BÀO

Mua/bán/nhờ đứng tên/thừa kế nhà-đất VN.

Hộ khẩu thường trú VN.

Thực hiện ủy quyền (không cần về VN) đăng ký sở hữu nhà-đất, trích lục khai sinh, khai tử, hôn thú, hộ khẩu … 

Đăng ký kết hôn VN; Ghi chú tại VN đã ly hôn nước ngoài; Visa Fiancé/Partner/Business nộp tại VN.

Lập doanh nghiệp, chi nhánh, VPĐD.

Tố tụng Tòa án các cấp: Luật sư đại diện/bảo vệ vụ án nhà-đất, thuế-kinh tế, hành chính, lao động, dân sự, hôn nhân gia đình, hình sự; Thi hành án.

Công nhận-thi hành tại VN bản án dân sự Tòa/Trọng tài Australia.