Dịch vụ tại AUSTRALIA

1. DỊCH VỤ LUẬT SƯ VN TẠI AUSTRALIA

Hộ chiếu VN, Visa/Miễn thị thực; Giấy xác nhận người gốc VN; Phiếu lý lịch tư pháp.

Giấy khai sinh/khai tử VN/Giấy phép nhập cảnh di hài, thi hài, tro cốt về VN.

Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân; Ghi chú ly hôn Australia; Chứng nhận kết hôn VN; Soạn Hợp đồng tiền hôn nhân VN.

Ủy quyền người thân VN/dịch vụ thực hiện ủy quyền; Di chúc tài sản VN; Ủy quyền VN nhận/từ chối di sản; HĐ đứng tên dùm nhà đất.

Công/không công nhận-thi hành tại Australia bản án dân sự Tòa/Trọng tài VN

LUẬT SƯ TẠI VN CHO KIỀU BÀO/DOANH NGHIỆP AUSTRALIA

Dịch vụ pháp lý-đại diện: sở hữu nhà đất; thừa kế; hôn nhân-GĐ; Visa-Di trú; DN-Đầu tư-Thuế; Hành chính (hộ khẩu, lái xe…); Dân sự; Hình sự…

Tố tụng Tòa án VN: LS đại diện/bảo vệ/bào chữa.  Thi hành án dân sự. Công nhận-thi hành tại VN bản án dân sự Tòa/Trọng tài Australia.

3. DỊCH THUẬT – ĐIỀN ĐƠN (NAATI)

Dịch giấy tờ/Tài liệu-Điền hồ sơ

2. DỊCH VỤ THUẾ-KẾ TOÁN (TAXATION-BAS AGENT-PUBLIC ACCOUNTANT)

Khai thuế BAS Doanh nghiệp (được chậm nộp GST 4 tuần không lãi)

Ghi sổ sách kế toán; Dịch vụ lương bổng (payroll); Lập Báo cáo tài chính

Cố vấn thuế Doanh nghiệp (Chartered Tax Adviser)

Đăng ký Doanh nghiệp; Business name…

4. DỊCH VỤ KẾ TOÁN – ĐẠI LÝ THUẾ TẠI VN

Dịch vụ Kế toán-Đại lý thuế (sử dụng chữ ký số Đại lý thuế)