ĐẠI LÝ THUẾ – KẾ TOÁN & TƯ VẤN LUẬT

1. Dịch vụ Đại lý Thuế- Dịch vụ Kế toán hành nghề theo chuẩn mực VN & Australia:

a) Dịch vụ Đại lý thuế- Kế toán trọn gói:

Khai báo cáo thuế, lập báo cáo kế toán và sổ kế toán (là Công ty đầu tiên trong cả nước được Bộ Tài chính cho phép đóng dấu Công ty Kiểm toán trên báo cáo thuế theo Công văn số 164/TC-CĐKT ngày 29/11/1999). Sử dụng chữ ký điện tử của Đại lý Thuế khai thuế qua mạng Đại lý Thuế từ ngày 18/6/2015 và chữ ký Chứng chỉ hành nghề Dịch vu Kế toán trên Báo cáo Tài chính theo Thông tư 200/2014/TT-BTC.

Đảm trách kế toán trưởng cho DN

Soát xét báo cáo thuế, báo cáo kế toán kỳ quá khứ.

b) Tư vấn thuế-kế toán theo vụ việc:

Tư vấn thuế, kế toán, quyết toán thuế, hoàn thuế.

Tư vấn xử lý vướng mắc thuế.

Hướng dẫn nghiệp vụ kế toán, cập nhật kiến thức về kế toán, thuế, tài chính theo quy định mới.

2. Khiếu kiện tranh chấp thuế:

Tư vấn tranh chấp thuế.

Đại diện, bảo vệ trước tòa.

3. Tư vấn tài chính:

Lập phương án tài chính về kinh doanh, đầu tư, vay vốn.

Phân tích tài chính.