BẢN TIN PHÁP LUẬT SỐ 01 Tháng 6/2018

BẢN TIN PHÁP LUẬT

(Số 01 tháng 6/2018, cập nhật từ ngày 01/6/2018 đến ngày 10/6/2018)

THUẾ – PHÍ – LỆ PHÍ:

1. Công văn 225/CP-KTTH ngày 06/06/2018 của Chính phủ về việc đính chính Biểu thuế nhập khẩu.

Đính chính nội dung tại 05 Biểu thuế nhập khẩu bao gồm:

1} Phụ lục II Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế.

2} Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt thực hiện Hiệp định VN-EAEU FTA.

3} Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt thực hiện Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Chi Lê giai đoạn 2018-2020.

4} Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt thực hiện Hiệp định giữa Việt Nam và Nhật Bản về đối tác kinh tế giai đoạn 2018-2023.

5} Danh mục HH áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thành lập Khu vực Thương mại tự do ASEAN – Ôt-xtrây-lia – Niu Di-lân giai đoạn 2018-2022.

Hiệu lực kể từ ngày ký.

2. Công văn 2206/TCT-CS ngày 04/6/2018 về thuế giá trị gia tăng khi chuyển đổi doanh nghiệp.

Có 02 nội dung chính:

1} Chuyển đổi từ CTY TNHH hai thành viên sang CTY CP nếu số thuế GTGT đầu vào chưa khấu trừ hết thì được khấu trừ kỳ sau, hoặc giải quyết hoàn thuế theo quy định.

2} Trước khi chuyển đổi Công ty TNHH có số thuế GTGT chưa được khấu trừ hết thuộc trường hợp không được hoàn thì công ty chuyển đổi tiếp tục kê khai khấu trừ.

Hiệu lực kể từ ngày ký.

PHÒNG TƯ VẤN PHÁP LÝ – ĐẦU TƯ – SỞ HỮU TRÍ TUỆ – DỊCH THUẬT & TỐ TỤNG TÒA ÁN

Luật sư-Kiểm toán viên-Đại lý Thuế-Chartered Tư vấn Thuế PHẠM THẾ VINH