BẢN TIN PHÁP LUẬT Số 02 Tháng 09/2017

BẢN TIN PHÁP LUẬT

(Số 02 tháng 9/2017, cập nhật đến ngày 20/9/2017) 

 Thuế

  1. Công văn 4107/TCT-KK ngày 12/9/2017 hướng dẫn về vấn đề khai thuế đối với DN chế xuất

 Tài chính – Ngân hàng:

  1. Thông tư số 12/2017/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2014/TT-NHNN về giao nhận, bảo quản, vận chuyển tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá.

 Doanh nghiệp:

  1. Thông tư 08/2017/TT-BTTTT sửa đổi, bổ sung Thông tư 17/2016/TT-BTTTT về quy trình, thủ tục đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung thông  tin trên mạng viễn thông di động

  

PHÒNG TƯ VẤN PHÁP LÝ – ĐẦU TƯ  & TỐ TỤNG TÒA ÁN 

Luật sư-Kiểm toán viên-Đại lý Thuế-Chartered Tư vấn Thuế PHẠM THẾ VINH