BẢN TIN PHÁP LUẬT Số 03 Tháng 06/2017

BẢN TIN PHÁP LUẬT

(Số 03 tháng 06/2017, cập nhật đến ngày 30/06/2017)

Thuế

1. Công văn 2812/TCT-CS ngày 26/6/2017 về chính sách thuế GTGT

2. Công văn 4199/TCHQ-TXNK ngày 26/6/2017 về cưỡng chế chủ DN

Đầu tư

3. Nghị định 74/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 quy định cơ chế, chính sách đặc thù đối với khu công nghệ cao (KCNC) Hòa Lạc

Chính sách

4. Thông tư 58/2017/TT-BTC ngày 13/6/2017 hướng dẫn chính sách hỗ trợ tài chính cho các tổ chức, đơn vị sử dụng lao động (ĐVSDLĐ) là người dân tộc thiểu số (NDTTS) tại khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn.

PHÒNG TƯ VẤN PHÁP LÝ & TỐ TỤNG TÒA ÁN

Luật sư-Kiểm toán viên-Đại lý Thuế-Chartered Tư vấn Thuế PHẠM THẾ VINH