BẢN TIN PHÁP LUẬT Số 03 Tháng 05/2017

BẢN TIN PHÁP LUẬT

(Số 03 tháng 05/2017, cập nhật đến ngày 31/5/2017)

Thuế

1. Công văn 2254/TCT-KK ngày 29/5/2017 về hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư

Đầu tư

2. Nghị định 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 về quản lý, phát triển cụm công nghiệp

Thương mại

3. Nghị định 67/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu (KDXD) và khí

Xuất nhập cảnh

4. Thông tư 52/2017/TT-BTC ngày 19/5/2017 sửa đổi, bổ sung Thông tư 120/2015/TT-BTC quy định về mẫu, chế độ in, phát hành, quản lý và sử dụng Tờ khai hải quan dùng cho người xuất cảnh, nhập cảnh (XC, NC)

PHÒNG TƯ VẤN PHÁP LÝ–ĐẦU TƯ & TỐ TỤNG TÒA ÁN

Luật sư-Kiểm toán viên-Đại lý Thuế-Chartered Tư vấn Thuế PHẠM THẾ VINH