BẢN TIN PHÁP LUẬT SỐ 03 Tháng 5/2018

BẢN TIN PHÁP LUẬT

(Số 03 tháng 5/2018, cập nhật từ ngày 21/5/2018 đến ngày 31/5/2018)

THƯƠNG MẠI

1. Thông tư 10/2018/TT-BCT ngày 24/05/2018 hướng dẫn Nghị định 40/2018/NĐ-CP

Có 02 nội dung chính

1} Chương trình đào tạo kiến thức PL về bán hàng đa cấp phải đảm bảo 2 điều kiện:

1/Thời lượng đào tạo tối thiểu 08 tiếng;

2/Nội dung, gồm: Tổng quan về bán hàng đa cấp; PL về quản lý HĐKD; Quy tắc đạo đức nghề nghiệp; PL bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; PL về quảng cáo.

2} Kiểm tra, đánh giá kiến thức dưới dạng thi tự luận/trắc nghiệm tối thiểu 60 phút. Thang điểm 100, trắc nghiệm dưới 90 điểm/tự luận dưới 75 điểm là không đạt.

Hiệu lực từ ngày 15/07/2018.

2. Nghị định 81/2018/NĐ-CP ngày 22/05/2018 quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại

Có 03 nội dung chính

1} Tiền có thể được sử dụng như HH, DV dùng để khuyến mại, trừ trường hợp: Dùng hàng mẫu, mẫu dùng thử; Giảm giá; Phiếu mua hàng, phiếu sử dụng DV.

2} Mức giảm giá tối đa đối với HH, DV được khuyến mại không được vượt quá 50% giá HH, DV đó. Trường hợp tổ chức chương trình khuyến mại tập trung thì được áp dụng mức giảm giá tối đa 100%.

3} DN không ĐK hoạt động bán hàng đa cấp thì không khuyến mại theo mô hình đa cấp.

Hiệu lực từ ngày 15/07/2018.

3. Quyết định 1821/QĐ-BCT ngày 25/05/2018 03 thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực phòng vệ thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ

Có 02 nội dung chính

1} Công bố 03 thủ tục do Cục Phòng vệ thương mại (PVTM) thực hiện:

1/Khai báo nhập khẩu HH bị điều tra áp dụng biện pháp PVTM để phục vụ điều tra;

2/Miễn trừ áp dụng biện pháp PVTM

3/Bổ sung lượng HH được miễn trừ áp dụng biện pháp PVTM.

2} Thủ tục miễn trừ áp dụng biện pháp PVTM (lần đầu), cần nộp 01 bộ hồ sơ có tài liệu thể hiện nhu cầu tiêu thụ/sử dụng HH đó trong 03 năm gần nhất và năm hiện tại. Thời hạn giải quyết là 45 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Không có lệ phí.

Hiệu lực từ ngày 15/06/2018.

CÔNG NGHIỆP

4. Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/05/2018 quy định về quản lý khu công nghiệp (KCN) và khu kinh tế (KKT)

Có 04 nội dung chính

1} QĐ thành lập KCN, KCN mở rộng do UBND tỉnh ban hành sau khi có QĐ phê duyệt quy hoạch và Giấy chứng nhận ĐKĐT (hoặc QĐ chủ trương đầu tư).

2} Việc thành lập, mở rộng KKT phải xin QĐ của Thủ tướng CP. Hồ sơ này Bộ KH & ĐT trình Thủ tướng, trả kết quả sau 45 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

3} KCN, KKT thuộc địa bàn ưu đãi ĐT, được hưởng chính sách ưu đãi theo quy định.

4} NN có chính sách hỗ trợ riêng đối với KCN hỗ trợ. Cụ thể: Miễn, giảm tiền thuê đất; hưởng ưu tiên vay vốn của NN; được CP bảo lãnh để huy động vốn NN; hưởng ưu đãi về thuế; được đưa vào danh mục dự án trọng điểm quốc gia…

Hiệu lực từ ngày 10/07/2018.

PHÒNG TƯ VẤN PHÁP LÝ – ĐẦU TƯ – SỞ HỮU TRÍ TUỆ – DỊCH THUẬT & TỐ TỤNG TÒA ÁN

Luật sư-Kiểm toán viên-Đại lý Thuế-Chartered Tư vấn Thuế PHẠM THẾ VINH